କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି Tarang ଚ୍ଯାନେଲ ର ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଡାକ ନାମ କଣ ? ନଂ 1 ଓ 5 ଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ହସି ହସି ଗଡିବେ ଆପଣ !

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ ସିରିଏଲ ଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଓ ସେହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ପର୍ଶନାଲ ଲାଇଫ ଓ ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି ।

ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ବା ଡାକ ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଡାକ ନାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ହସିବେ । ତା ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ହିରୋଇନଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ।

ଉର୍ବୀ- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଉର୍ବୀ । ଉର୍ବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ଉର୍ବୀଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି କୁକୁ । ସୁଟିଙ୍ଗ ସେଟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁକୁଡୁ କୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ।

ଇତି- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଇତି । ଇତିଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ଇତିଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକମାନେ ବେସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଇତିଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀୟା ।

ତାରା- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାରା । ତାରାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ‘ତାରେଣୀ ଆଖିର ତାରା’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ତାର ସୋ-ସି-ଆ-ଲ ମି-ଡି-ଆରେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚର୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି । ତାରାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ରିମୁନ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧା- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ‘କୁଆଁରୀ ବୋହୁ’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ପିହୁ ।

ତାରିଣୀ- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ । ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାରିଣୀଙ୍କୁ ‘ତାରଣୀ ଆଖିର ତାରା’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ତାରାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛ ଆପେଲ ।

ରୁଦ୍ରୀ- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରୀ । ରୁଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ‘ମାୟା’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ରୁଦ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ରାନୁ ।

ଆସୁ- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆସୁ । ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଙ୍କୁ ‘ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ଆସୁଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ଶୀତଲ ।

ପୂଜା- ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା । ପୂଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ‘ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ’ ସିରିଏଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ପୂଜାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ମୁସକାନ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *